Call Us Today: Intl-31-652 43 77 89

Woningwaarderingsstelsel

Woningwaarderingsstelsel

Woningwaarderingsstelsel 2023: Huurprijsbepaling voor de Vrije Sector

Overweegt u uw woning te verhuren in de vrije sector? De eerste cruciale stap is het bepalen van de huurprijs volgens het Woningwaarderingsstelsel 2023. Dit stelsel, ook bekend als het puntensysteem, bepaalt of de huurprijs gemaximeerd wordt of dat u een vrije marktprijs kunt vragen. Dit onderscheid wordt vaak aangeduid als de sociale/gereguleerde sector versus de vrije/geliberaliseerde sector.

Puntentelling voor Huurwoningen

Een puntenrapport wordt opgesteld om te bepalen of een woning in aanmerking komt voor een vrije of gereguleerde huurprijs. Verschillende factoren, zoals de oppervlakte van (verwarmde) verblijfsruimten, de luxe van keuken en badkamer, energielabel, voorzieningen en de WOZ-waarde, resulteren in een totaalscore aan punten. De overheid bepaalt de grens tussen de vrije en gereguleerde sector. Momenteel (juli 2023 tot 01 januari 2024) ligt deze grens op 808,06 euro, wat overeenkomt met 136 punten.

Met andere woorden, als het puntentotaal minder dan 136 is, wordt de huurprijs gemaximeerd volgens de Huurprijzentabel. Deze maximale huurprijs is altijd lager dan 808,06 euro per maand. Als de huurprijs echter boven de 808,06 euro uitkomt (ten minste 136 punten), kan de huurprijs in principe vrij worden bepaald.

Het opstellen van een puntenrapport is een nauwkeurige taak, maar het is mogelijk met een energielabel, een gedetailleerde plattegrond en de WOZ-waarde. Hoewel er online sjablonen beschikbaar zijn, zijn deze niet altijd bijgewerkt naar de nieuwste richtlijnen. Het wordt aanbevolen om een professional in te schakelen voor een puntentelling (en eventueel het opstellen van een energielabel).

WOZ-Waarde in puntentelling: nieuw woningwaarderingsstelsel 2022

Het nieuwe woningwaarderingsstelsel, van kracht sinds 1 mei 2022, heeft aanzienlijke gevolgen, vooral voor voorheen geliberaliseerde woningen. Bij herverhuur kunnen deze nu in de gereguleerde sector vallen, met name door veranderingen in de toekenning van punten voor de WOZ-waarde. Deze verandering betekent dat het aandeel van de WOZ-punten voor woningen met 136 punten of meer gemaximeerd is op 33%.

In de praktijk worden punten toegekend aan een woning. Bij 136 punten of meer moet het percentage van het totaal aantal punten dat bestaat uit WOZ-punten worden berekend. Als dit percentage meer dan 33% bedraagt, moeten de WOZ-punten naar beneden worden bijgesteld tot maximaal 33% van het totaal aantal punten. Dit kan ertoe leiden dat een woning onvoldoende punten heeft om geliberaliseerd te worden. Lees hier meer over de WOZ-cap.

Puntensysteem vrije sector

Formeel loopt het puntensysteem tot 250 punten, wat overeenkomt met een kale huurprijs van €1524,92 (vanaf 1 juli 2023). Echter, de overheid heeft vastgesteld dat de grens voor de vrije sector op €808,06 ligt, gelijk aan 136 punten (vanaf 1 juli 2023). Met andere woorden, de huurprijs is vrij overeen te komen vanaf 136 punten.

Regulering huurprijs vrije sector

Minister de Jonge heeft in zijn woonplannen voor 2024 het plan gevat om de vrije sector huurgrens te verhogen naar een bedrag tussen €1000 en €1250. De exacte grens moet nog worden bepaald. De uitbreiding van het puntensysteem betekent dat huurprijsbescherming geldt voor woningen tot 186 punten, nu overeenkomend met een kale huurprijs van €1123,13 (2023). De regulering van middenhuurwoningen geldt voor nieuwe contracten en zolang er schaarste op de woningmarkt is, met een evaluatie om de vijf jaar.

Hoe, wanneer en in welke vorm deze plannen in 2024 ingaan, is nog onduidelijk. De val van het kabinet zou mogelijk voor uitstel kunnen zorgen.

Te hoge huur in de vrije sector

Wat zijn de gevolgen van een te hoge huurprijs? Bij een vrije sector- of marktconforme huurprijs (boven €808,06) kan de Huurcommissie besluiten om de huur met terugwerkende kracht te verlagen naar het wettelijk maximum volgens het werkelijke aantal punten (WWS). Deze toetsbaarheid geldt tot 6 maanden na de start van een onbepaalde tijd huurovereenkomst. Voor tijdelijke huurovereenkomsten tot maximaal 24 maanden op basis van BW art. 271 lid 1 is de toetsbaarheid gedurende de gehele huurperiode plus 6 maanden indien de huurovereenkomst overgaat in een onbepaalde tijd.

Huurprijs check Vrije Sector

Stel, de overeengekomen huurprijs voor een woning is €1500 per maand. Bij een toetsing, 4 maanden na de start, blijkt dat de woning slechts 130 punten heeft. De maximaal toegestane huurprijs is dan €771,53, bijna de helft van de oorspronkelijke huurprijs. Een grondige punten check is essentieel. Wilt u meer informatie laat dan uw gegevens achter.